Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 11. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2021
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 3-3-119 Boliger, Bundgårdsvej, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 4-3-110 Boliger, Kærholt, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 1-1-142 Algade 10-12, Boliger og erhverv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Skema A for 29 nye familieboliger for Alabu Bolig, afd. 78 - Spar Es grunden, Gistrup
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af endelig ombygnings- og renoveringsudgift Skema C for Vivabolig afd. 15 Store Tingbakke, Vodskov
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Intet