Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 23. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af røgfri arbejdstid
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af Fremtidens Aalborg - planer og projekter oktober 2020
Beslutning: Godkendt

Lukket

4. Godkendelse af aftale om benyttelse af Aalborg Stadion
Beslutning: Anbefales
5. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales

Åben

6. Eventuelt
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
8. Underskriftsside
Beslutning: Intet