Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 16. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-september 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af håndtering af Covid-19-kompensation
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar – oktober 2020
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af aktuel status 2020 - Midtvejsregulering mv. Tillægsbevilling 2020
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevillinger 2020, drift
Beslutning: Anbefales
7. Justering af lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - Ny ferielov. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale om ekstra elever og lærlinge i 2020. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af aktuel status 2020 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af aktuel status 2020 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af tillægsbevilling - særlige pladser i psykiatrien
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af aktuel status 2020 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af aktuel status 2020 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af aktuel status 2020 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, drift
Beslutning: Anbefales
19. Drøftelse af besparelse og effektivisering af Flextrafik i Aalborg Kommune. Tillægsbevilling
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af model for administration af Ny Ferielov pr. 1. september 2020
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af indbetaling af indefrosne feriepenge - brugerfinansierede område
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af optagelse af kredit og deponering - Stigsborg P/S
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet – kreds Nordjylland
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af anlægsprojekt Rærup Natur - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
26. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.018 og Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
27. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
28. Godkendelse af Lokalplan 2-2-110 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
29. Godkendelse af Skema A for 19 almene familieboliger for Sundby Hvorup Boligselskab afd. 76, Niels Lyhnes Vej, Vestbjerg
Bilag til punkt 29
 
Beslutning: Anbefales
30. Godkendelse af Skema A for 26 almene familieboliger for Alabu Bolig afd. 77, Lodsholmvej, Klarup
Beslutning: Anbefales
31. Godkendelse af Skema A for 20 familieboliger for Alabu Bolig, Fortunavej, Aalborg SØ
Bilag til punkt 31
 
Beslutning: Anbefales
32. Godkendelse af Skema B for 32 almene ældreboliger med servicearealer for Himmerland Boligforening afd. 91 Syrenbakken, Aalborg Ø - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Beslutning: Anbefales
33. Godkendelse af udkast til Hovedstruktur 2021 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
34. Godkendelse af kollektiv trafikpolitik
Beslutning: Anbefales
35. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Beslutning: Anbefales

Lukket

36. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af Spar Es arealet i Gistrup. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales

Åben

37. Eventuelt
Beslutning: Se referat
38. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
39. Underskriftsside
Beslutning: Intet