Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 2. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af nyt revisionsregulativ for perioden 2020-2023
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af tilsynsudtalelse vedr. Aalborg Kommunes iværksættertilbud i C.A. Olesens gade
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.029 og Lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af lokalplan 7-1-113 Institution, Klarup skole (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders Vej 3-11, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 3-3-118, Tillæg til lokalplan 05-071, Centerformål, Hasseris Bymidte (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Skema A for nyt plejehjem i Klarup indeholdende 60 boliger og tilhørende kommunale servicearealer, Alabu Bolig afd. 71, Klarup
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ny personlig suppleant i § 17, stk. 4-Landddistriktsudvalget
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af kommissorium for Bæredygtighedsstrategi 2021-23
Beslutning: Anbefales

Lukket

12. Godkendelse af nedsættelse af et Iværksætterråd
Beslutning: Udsat

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Intet