Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 19. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-september 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af projektophør vedrørende udviklingsprojektet Aalborg Kongres og Kultur Center
Beslutning: Godkendt
4. DK2020 - Klimahandlingsplaner for hele Danmark
Beslutning: Anbefales
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
7. Underskriftsside
Beslutning: Intet