Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 5. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fællesmøde mellem Magistraten, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland, Psykiatrien – 2. status Tryg Aalborg – en mere tryg kommune, version 2
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af 2. status på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 2 for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Borgmesterens Forvaltnings høringssvar til Aalborg Kommunes Kunstfonds Strategi 2020
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Boliger, Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2019
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger

Lukket

9. Godkendelse af ansættelse som borgerrådgiver med organisatorisk placering i Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Anbefales

Åben

10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Intet