Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 21. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommunegaranti for lån til aktivitets- og multihus ved Lyngbjerggårdskolen i Godthåb
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af ny lejekontrakt for kolonihaveforeningerne
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af to kildepladser
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet til Limfjorden i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet Kattegat/Skagerrak
Beslutning: Anbefales

Lukket

8. Godkendelse af køb af areal til etablering af fortov og cykelparkering
Beslutning: Anbefales

Åben

9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Intet