Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 24. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Beretning nr. 44 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2019
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om Selskabsredegørelse 2019 for Aalborg Kommunes selskaber
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af afslag på alkoholbevilling til Go Go Nights, Jomfru Ane Gade
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2019, aktuel status 2020 og budget 2021
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.017 og Lokalplan 9-6-109 Sommerhuse, Koldkær Feriecenter, Hals Landområde og Ophævelse af Lokalplan 7.14 Feriecenter på Koldkær mellem Hals og Hou (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102 Boliger, vest for skolen, Sønderholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 1-4-142 Algade 10-12, Bolig og erhverv (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af skema A for helhedsplan på Saltumvej, Alabu Bolig, afd. 21, Aalborg Øst
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af Skema A for 41 nye familieboliger for Alabu Bolig afd. 21, Saltumvej, Aalborg Øst
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Lejerbo afd. 581-0, Storvorde
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital - Etape III
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - Cykelstiprojekt Nøvlingvej
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - ombygning af det 4-benede kryds, Svinetruget/Klarupvej/Storvordevej, Klarup
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af tillægsbevilling på Skoleforvaltningens drift 2020, sektor skoler
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af forslag til Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2020
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af vision for Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
Beslutning: Anbefales

Lukket

26. Godkendelse af udpegning af suppleant for formanden i Huslejenævnet indtil 31. december 2021
Beslutning: Anbefales

Åben

27. Eventuelt
Beslutning: Se referat
28. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
29. Underskriftsside
Beslutning: Intet