Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 10. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2020 og Budgetforslag 2021-2024 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
3. Godkendelse af afrapportering vedrørende kommunens pejlemærker
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om Whistleblowersager 1. halvår 2020
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af ansættelsesudvalg til stillingen som borgerrådgiver med organisatorisk placering i Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Udvidelse af el-løbehjulsordningen i Aalborg
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af Tillægsbevilling - demografi på sektor serviceydelser for ældre
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af finansiering og retningslinjer for puljen Kickstart til kulturlivet. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Aalborg Kommunes nye kulturpolitik
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2020
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af vandforsyningsstrategi ved brandslukning
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales

Lukket

12. Godkendelse af meddelelse til NT om udbudskrav ift. bybus- og PLUSbuskørslen 2022/2023
Beslutning: Anbefales

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Intet