Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 22. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb - 1. halvår 2020.
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om selvejende institutioner - regnskaber 2019 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om Personaleredegørelse 2019
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af udvidelse af Tag-over-hovedet garantien som følge af indførelse af boliggaranti
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Magistratens møder i 2021
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om opfølgning til Magistraten om kommunens digitale udvikling
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af høringssvar til udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2014
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.032 og Lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 3-3-118, tillæg til lokalplan 05-071 Centerformål, Hasseris Bymidte (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Boligstrategi
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af bevilling vedr. midler til minimumsnormeringer samt pulje til institutioner med mange sårbare 0-2 årige børn
Beslutning: Anbefales

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
16. Godkendelse af salg af Las Poulsens vej 50, Hasseris
Beslutning: Godkendt

Åben

17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Underskriftsside
Beslutning: Intet