Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 15. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ejermøde mellem Magistraten og Port of Aalborg A/S
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Studenterhusets ansøgning som regionalt spillested
Beslutning: Anbefales
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Underskriftsside
Beslutning: Intet