Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 8. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ejermøde mellem Magistraten og Forsyningsselskaberne (Aalborg Vand og Aalborg Energi)
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af lånoptagelse
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2020
Beslutning: Til orientering
5. Byrådets møder i 2021
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders Vej 3-11, Vejgård (1. Forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 10-1-109 Boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 5, Konvalvej, Aalborg C
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af at den igangværende proces om fælles ledelse standses
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til § 17, stk. 4-Landddistriktsudvalget
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
18. Godkendelse af farveseparering ved indsamlet madaffald til farvesepareringsanlæg
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Anbefales

Lukket

19. Orientering om udbudsform for Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg, status på tilstandsvurderingen og udbud for rammeaftaler på mindre håndværksydelser
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Åben

20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
22. Underskriftsside
Beslutning: Intet