Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 25. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om opdatering af designlinjen
Beslutning: Til orientering

Lukket

3. Godkendelse af tilbudsindhentning vedr. daglige bankforretninger
Beslutning: Godkendt

Åben

4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Underskriftsside
Beslutning: Intet