Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 18. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om ejermøde mellem Magistraten og Stigsborg P/S
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2020
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (2. fremlæggelse)
5. Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
6. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Vivabolig afd. 3 Sjællandsgade m.fl., Aalborg C
Bilag til punkt 6
 
7. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 13. Præstemarken mv., Aalborg C
Bilag til punkt 7
 
8. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 13, Strubjerg 42-56, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 8
 
9. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Himmerland Boligforening afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, Aalborg C
10. Godkendelse af Visions- og Idéoplæg for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
11. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af to kildepladser
12. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
13. Eventuelt
14. Godkendelse af referat
15. Underskriftsside