Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 4. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 – Tillægsbevilling 2020, anlæg og lånoptagelse - runde 2
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Barselsudligningsordningen - Regnskab 2019. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2019
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Fremsendes
5. Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2019
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
6. Godkendelse af fremrykning af anlægsbevilling Nytorv til Nordkraft - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102, Boliger, vest for skolen, Sønderholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Skema B for helhedsplan, Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af 2. behandling af ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af køreplanindstilling 2020-2021
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af rammer for samarbejde med selvejende institutioner, fonde mv.
Beslutning: Anbefales

Lukket

15. Godkendelse af udbudsstrategi for koncernløsning
Beslutning: Godkendt

Åben

16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Underskriftsside
Beslutning: Intet