Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 20. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2019 - Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, drift
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, anlæg
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 – Tillægsbevilling 2020-2022, anlæg og lånoptagelse
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af udsættelse af betaling af 2. rate 2020 af dækningsafgift for erhvervsejendomme til 2021
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2020
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af ændring af Bilag 11 til Kasse- og Regnskabsregulativet "Let omsætteligt udstyr og inventar"
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112, Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af skema A for helheldsplanen for Himmerland Boligforening afd. 8 i Søheltekvarteret, Vestbyen
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af ekspropriation af areal til Plusbus, etape 5, ved Bethaniakirken – Jyllandsgade / Dag Hammerskjølds Gade
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af faktaopdatering og status på måltal for Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af kommunegaranti til etablering af varmepumpeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.
Beslutning: Anbefales
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

22. Godkendelse af proces for mulig erhvervelse af et areal
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

23. Godkendelse af aflønning af direktør i ArtCenter Spritten
Beslutning: Godkendt
24. Underskriftsside
Beslutning: Intet