Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 30. marts 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2019 - Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Regnskab 2019 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning 2019.
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tilllægsbevilling 2020.
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2020.
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af etablering af Destination Nord
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121 Boliger mm. Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.055 og Lokalplan 1-2-123 Rekreativ formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af Kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afd. 67, Børnehave på Blåkildevej
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
Beslutning: Anbefales
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Drøftelse af aftale mellem KL og Regeringen af 26. marts 2020.
Beslutning: Se referat
19. Underskriftsside
Beslutning: Intet