Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 24. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Plan- og Budgetprocedure 2021-2024
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af Lokalplan 3-2-109 Institution, Forchhammersvej 13-15, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 6-2-106 Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 8-1-104 Boliger, Rødageren, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Landdistriktspolitik 2020
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af kommissorium for nedsættelse af § 17, stk. 4- Landdistriktsudvalg
Beslutning: Anbefales
8. Eventuelt
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt