Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 3. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringssvar til regional udviklingsstrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Drøftelse af udkast til Kulturpolitik 2020
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020.
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af tilmelding af virksomheden Aalborg Kommune til Aalborg Alliancen som arbejdsgiver
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af officiel deltagelse i Ungdomslegene i Rendsburg 2020
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 Boliger Tingstedet Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Alabu Bolig afd. 18, Umanakvej
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af ansøgning om fortsat kombineret udlejning i Alabu Bolig, afd. 25, Grønneparken
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af skema A for 21 almene familieboliger for Vivabolig afd. 34 Højrimmen, Vodskov
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af skema A for renovering af sydfacaden for Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af skema B for 65 ungdomsboliger for Vivabolig afd. 30 Park Kollegiet - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af områdefornyelse ved Storvorde Bymidte
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
21. Orientering om status på arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Udsat
22. Eventuelt
Beslutning: Intet
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt