Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 13. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2020. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om sager i Whistleblowerordningen i 2. halvår 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i 2019
Beslutning: Anbefales
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Godkendelse af lønforhold - Direktør for Kunsten
Beslutning: Godkendt

Åben

8. Godkendelse indstilling af medlemmer til Skatteankenævn og Vurderingsnævn
Beslutning: Anbefales