Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 16. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb - 2. halvår 2019
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlem til Aalborg Kommunes feriefond
Beslutning: Godkendt
4. Ny venskabsbyaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade, Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af skema B for 22 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 52 Fyrkildevej – Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - udvidelse af det offentlige vejareal på Universitetsboulevarden
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
11. Orientering vedrørende bankudbud
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af tilknytning af finansiel rådgiver i forbindelse med udvikling af AKKC og det omkringliggende område
Beslutning: Godkendt