Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 9. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2019, drift
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2019 - Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af ny model for opkrævning af garantiprovision
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Godkendelse af igangsætning af en samlet byudviklingsplan for Aalborg Øst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af spørgetid i Aalborg Byråd 2020
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2020
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Orientering om opfølgning til Magistraten om kommunens digitale udvikling
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af tilslutning og finansiering af Mit Overblik
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af vedtægt for Aalborg Kommunes borgerrådgiver
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
14. Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af bustrace mv. til Plusbus - etape 7, Sohngårdsholmsvej
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af takstændringer for Aalborg Kulturskole - udmøntning af budget 2020
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2019 og 2020 - takstændringer og tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2020
Beslutning: Anbefales
19. Eventuelt
Beslutning: Se referat
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
21. Godkendelse af salg af Restrup Kærvej 35, 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt

Åben

22. Godkendelse af udlandsrejse - Rådmand Tina French Nielsen - Deltagelse i SUMMIT i Stockholm
Beslutning: Godkendt