Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 25. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
Beslutning: Til orientering
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt