Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 4. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aktuel status 2019 - Midtvejsregulering mv. Tillægsbevilling 2019.
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af aktuel status 2019 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af aktuel status 2019 - Ældre- og Handicapudvalget. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af aktuel status 2019 - Skoleforvaltningen - serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af aktuel status 2019 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af justering af lønbudget 2019. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af digitale tavler til information om kulturtilbud
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af venskabsbyforbindelse med Tumakuru, Karnataka, Indien
Beslutning: Udgik
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse af Vester Mariendal skole - Facadebygning 1. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af ansættelse af direktør til By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Anbefales