Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 7. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.053 og Lokalplan 1-3-120 Klostermarkskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af vedtagelse af Planstrategi 2019
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af skema A for 20 nye almene familieboliger i Klarup, Vivabolig afd. 33
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61 Bøgevej i Hals - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23, Viktoriagade 14-28, 17-19 og Fredensvej 1-25 - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Kommunes kirkegårde og kapeller
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt