Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 30. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ny organisering for Aalborg10
Beslutning: Anbefales
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Godkendelse af valg af revisor for perioden 2020-2023
Beslutning: Anbefales