Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 23. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Eventuelt
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

4. Godkendelse af salg af Skalhuse 33, 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt