Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 16. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 Rekreativt område, Vestbjerg og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 4-8-102, Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Arkitekturpolitik
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af El-løbehjulsordning i Aalborg
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
10. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 75
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej, Vivabolig, afdeling 44
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt