Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 9. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ejermøde med Aalborg Havn A/S
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af rådgivende § 17 stk. 4-udvalg
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg
Beslutning: Godkendt
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt