Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 12. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 – 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recycling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg
Beslutning: Anbefales
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Godkendelse af formand for Beboerklagenævnet
Beslutning: Anbefales