Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 24. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af principper for etablering af nyt destinationsselskab
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af resultatkontrakt Visit Aalborg 2019
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår 2019
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forslag til bidrag til Omprioriteringskataloget for Budget 2020 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om Magistratens møder i 2020
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Godkendelse af Fremtidens Aalborg - Planer og projekter maj 2019
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Tech College, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
14. Godkendelse af anmodning om vejledende udtalelse vedr. køb af et areal
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af salg af Ny Kærvej 2A
Beslutning: Godkendt