Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 17. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fællesmøde med Direktørgruppen
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af indførelse af grundlovsceremoni
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udlandsrejse - AalborgDage i Nuuk 2019
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af opdatering af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinjen) – tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om handlingsplan for en forstærket indsats på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Praksisundersøgelse af sager om førtidspension, der er afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse af sindetskrivelse til festival
Beslutning: Godkendt