Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 3. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på erhvervsindsatsen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af fordeling af rammebesparelse på indkøbsområdet. Tillægsbevilling 2019, drift
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af tillægsbevilling i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S m.v. Tillægsbevilling, drift 2019
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af ændring af byrådets forretningsorden
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af byrådets møder i 2020
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af etablering af whistleblowerordning
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af oplæg til konkretisering af pejlemærker
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Videnskabsmødet Aalborg 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om Personaleredegørelse 2018
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af anlægstilskud til Lille Vildmose. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.053 og Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Forslag til Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.011 og Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61 Bøgevej i Hals
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Skema B for 22 almene familieboliger for Boligforeningen Enggården afd. 24 - Koldsmindevej, 9240 Nibe
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af krydset Sønderbro - Østre Allé
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelbaner mellem Dall Villaby og Ferslev
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune
Beslutning: Se referat
22. Eventuelt
Beslutning: Intet
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt