Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 20. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om årsmøde mellem Magistraten og UCN's ledelse
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om selvejende institutioner - regnskaber 2018 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af vederlag/diæter - Folketingsvalget den 5. juni 2019
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af studietur for Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Stockholm og Norrköping
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af leasingaftale
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Udsat
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af mål om etablering af fjernaflæste vandmålere
Beslutning: Anbefales