Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 13. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2019
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af tillægsbevilling som konsekvens af finanslovsaftalen - afskaffelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
Beslutning: Anbefales
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt