Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 6. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Planstrategi 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af vederlag/diæter til Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af skema A for 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (seniorboliger) for Himmerland Boligforening afd. 89, Spritten
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af principbeslutning om ekspropriation af areal med henblik på udvidelse af gasanlæg, Thorsbrovej 12A, Gudumholm
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg i perioden 2019-21
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af udlandsrejse - deltagelse i URBAN FUTURE Global Conference i Oslo
Beslutning: Godkendt
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af udnyttelse af option - ekstern kontrol af sociale klausuler
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af konstituering som direktør for By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
14. Eventuel underskudsgaranti til en event i 2020
Beslutning: Se referat