Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 8. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2018. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (ny 1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Skema B for 111 nye almene familieboliger (BAB) på Annebergvej 177-179 for Vivabolig
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af regnskab 2018 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af budget 2020 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt