Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 1. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2018 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning 2018
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommunegaranti - Boligforeningen Enggaarden afdeling 1
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af udlandsrejse - Skoleudvalgets studietur til London
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt