Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 18. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af niveau for Moderniserings- og Effektiviseringskataloget/Omprioriteringskataloget i Budget 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Skema A for 4 almene familieboliger samt renovering for Boligforeningen af 1944 afdeling 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39, Nørresundby
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af skema A for 16 nye familieboliger på Idræts Alle i Hals, Sundby Hvorup Boligselskab afdeling 71
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Drøftelse af inddragelse af samråd
Beslutning: Se referat
8. Orientering om Mariagerfjord Kommunes opsigelse af aftale om opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Godkendelse af ansættelse af direktør for Skoleforvaltningen
Beslutning: Anbefales