Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 11. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2018 - Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes princippapir for det nære sundhedsvæsen
Beslutning: Anbefales
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt