Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 25. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fællesmøde med Direktørgruppen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2019. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af sindetskrivelse – støtte til etablering af museet REGAN Vest
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2018
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af Aktivt ejerskab af Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Aktivt ejerskab af Aalborg Kommunes § 60-fællesskaber
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af proces for etablering af fælles destinationsselskab mellem Læsø, Brønderslev, Frederikshavn og Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af leasingaftale for indkøb af biler / maskiner i Entreprenørenheden
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af udlandsrejse - Sundheds- og Kulturudvalgets studietur til Manchester
Beslutning: Godkendt
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse af udbud af Aalborg Kommunes revisionsopgaver med virkning fra regnskabsår 2020
Beslutning: Godkendt