Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 7. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-december 2018
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes grundfortælling og pejlemærker
Beslutning: Anbefales
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
6. Udarbejdelse af forslag vedrørende synliggørelse af eventuelle sager, der kræver særlig opmærksomhed
Beslutning: Se referat