Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 3. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, ejendomsskat, forskerskat og HMN Naturgas A/S. Tillægsbevilling 2018
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af ændringer til hovedregulativet i gældende Kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Fremtidens Aalborg - Planer og projekter oktober 2018
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommissorium - analyse af fremtidige demografi- og budgettildelingsmodeller i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om udlandsrejse - Thomas Kastrup-Larsen deltager i Northern Connections konference i Oslo 28. november 2018
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller Nørrekær Enge II (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger (seniorboliger) på Fyrkildevej, Aalborg Øst - Himmerland Boligforening afd. 52
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af Skema A for helhedsplan for Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af delegeret kompetence til styregruppe for Børne- og Ungeunivers
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Godkendelse af Udkast til Beskæftigelsesplan for 2019
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af Værdighedspolitikken 2018-2021
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af efterårsbudgetrevision 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling
Bilag til punkt 23
 
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. og Vandsamarbejde Hals for 2019
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af kommissorium for kommende Bæredygtighedsstrategi
Beslutning: Anbefales
26. Eventuelt
Beslutning: Se referat
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

28. Godkendelse af valg af kapitalforvaltere for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 i henhold til udbud af kapitalforvaltning
Beslutning: Godkendt
29. Godkendelse af salg af Ny Kærvej 2A
Beslutning: Godkendt
30. Tilskudssag
Beslutning: Anbefales