Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 12. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik og regulativ
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af høring. Erhvervsstrategi 2019-2022 – ’Aalborg bygger bro’
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Nye Fælles Veje
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om 225-timers reglen
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af kommunegaranti til Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Nordjyllands Beredskab - Økonomisk fordelingsnøgle for 2019
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift - 2018-21
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Aalborg Kommunes Beredskabspolitik
Beslutning: Anbefales
14. Orientering om opsigelse af stilling som direktør i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt