Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 8. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116, Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Skema A for 69 almene familie- og seniorboliger - Nørresundby Boligselskab afd. 78 Stigsborg Brygge
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken
Beslutning: Udgik
10. Godkendelse af ekspropriation af arealer og rettigheder til Nyt Aalborg Universitetshospital - Etape II
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt