Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 1. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-august 2018
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af aktuel status 2018 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af aktuel status 2018 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af aktuel status 2018 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af aktuel status 2018 - Ældre- og Handcapforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af aktuel status 2018 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af aktuel status 2018 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af aktuel status 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af justering af lønbudget 2018. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
12. Orientering om Magistratens møder i november og december 2018
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af ´Liv i Centrum´, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025
Beslutning: Anbefales
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt