Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 6. februar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om ejermøde mellem Økonomiudvalget og Aalborg Forsyning A/S
3. Godkendelse af anvendelse af Aalborg BRN-midler afsat til turisme
4. Godkendelse af reviderede retningslinjer for annoncering på Aalborg Kommunes digitale skærme
5. Afrapportering af aktiviteten i Whistleblowerenheden siden 17. december 2021
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.029 og Lokalplan 2-3-102 Boliger, Løvvangskolen, Løvvang (1. forelæggelse)
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.023 og Lokalplan 9-4-108 Butikker, Midtergade, Hals (1. forelæggelse)
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.028 og Lokalplan 2-2-112 Erhverv, Kystvejen, Bouet (2. forelæggelse)
9. Godkendelse af Lokalplan 7-6-101 Ophævelse af lokalplan 03-027, Gudumvej, Vaarst (2. forelæggelse)
10. Godkendelse af Lokalplan 9-2-105 Boliger, Aalborgvej, Gandrup (2. forelæggelse)
11. Godkendelse af Lokalplan 10-1-118 Sundhedshus og boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe (2. forlæggelse)
12. Godkendelse af ekspropriation til ombygning af vejkryds ved Ny Nibevej og Hobrovej (Indkildevej)

Lukket

13. Godkendelse af konstituering af borgerrådgiver
14. Godkendelse af udpegning af nyt medlem til Aalborg Erhvervsråd for perioden 2022-2025
15. Godkendelse af valg af advokat - bistand med det videre forløb i forhold til tidligere elever på Gravenshoved Kostskole

Åben

16. Eventuelt
17. Godkendelse af referat
18. Underskriftsside

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.