Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 12. juni 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2023
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2023
4. Godkendelse af anvendelse af uforbrugte midler til pilotprojekt vedr. mangfoldighed
5. Godkendelse af rykning af pant vedr. Lyngbjerggårdskolen
6. Godkendelse af rammer for vederlag, bistand ved chikane, trusler og stress, samt kursusregulativ.
7. Orientering om Personaleredegørelse 2022
Bilag til punkt 7
 
8. Godkendelse af tilskud til deltagelse i Ungdomslegene i Lancaster
9. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2022, aktuel status 2023 og budget 2024
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.030 og Lokalplan 2-4-113 Institution, Stenholmsvej, Lindholm (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.039 og Lokalplan 3-4-108 Boliger, Egholm Færgevej, Mølholm (1. forelæggelse)
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.081 og Lokalplan 4-3-112 Dagligvarebutik, Gugvej, Gug (1. forelæggelse)
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.024 Erhverv ved Hals (1. forelæggelse)
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.025 Ophævelse af ramme for erhvervsområde i Ulsted (1. forelæggelse)
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.032 og Lokalplan 6-3-112, Institution, Else Marie Pades Vej, Frejlev (2. forelæggelse)
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.035 og Lokalplan 6-1-118 Erhverv, Olympiavej, Svenstrup (2. forelæggelse)
17. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.017 og Lokalplan 10-1-116 Boliger, Grydstedvej, Nibe (2. forelæggelse)
18. Godkendelse af Lokalplan 6-1-117 Boliger, Bronzeparken, Svenstrup (1. forelæggelse)
19. Godkendelse af Lokalplan 3-6-116 Lokalcenter, Skalborg Bakke Øst, Skalborg (2. forelæggelse)
20. Godkendelse af Lokalplan 6-3-110 Boliger, Svenstrupvej, Frejlev (2. forelæggelse)
21. Godkendelse af Lokalplan 10-1-115 Boliger og erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe (2. forelæggelse)
22. Godkendelse af skema B for helhedsplan/renovering for Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej, Aalborg C - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
23. Godkendelse af kommunal garanti for det støttede realkreditlån samt kommunal garanti til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejde for Alabu Bolig afd. 18, Umanakvej 10-40 og Ivigtutvej 2-16,
24. Godkendelse af kompetencefordeling i sager om ændring af indgåede udbygningsaftaler
25. Godkendelse af ekspropriation til etablering af ny bro over Flansbæk på Kærsholmvej i Mou
Bilag til punkt 25
 
26. Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. marts 2023
27. Godkendelse af forslag om strukturændringer samt distriktsændringer som led i at skabe bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg - 2. behandling
28. Godkendelse af Aalborg Renovations forårsbudgetrevision 2023. Tillægsbevilling
29. Godkendelse af kompetenceoverdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S
30. Godkendelse af opgaveoverførsel af omlastning og afsætning af tekstilaffald til Nordværk I/S
31. Godkendelse af - Vilje til ekspropriation
32. Eventuelt
33. Godkendelse af referat
34. Underskriftsside

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.