Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 26. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere til folketingsvalg
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af ændringer af vedtægter for Aalborg Kongres og Kultur Center
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af indgåelse af samarbejdsaftale og orientering om bevægelser på kontoen for markedsføring af sport og kontoen for erhverssamarbejde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.080 og Lokalplan 4-4-119, Universitetskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Lokalplan 6-1-120 Erhverv, Flødal Alle, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales

Lukket

8. Godkendelse af ansættelse af direktør for By og Land
Beslutning: Anbefales

Åben

9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.