Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 23. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Byrådets møder i 2023
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Opdatering af Aalborg Kommunes investeringspolitik
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om bevægelser på kontoen for markedsføring af sport og kontoen for erhvervssamarbejde
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af afrapportering vedrørende kommunens pejlemærker 2022
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om Personaleredegørelse 2021
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse - Kommunale dokumenter - tegningsbemyndigelse 2022
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.025 og Lokalplan 1-2-123 Rekreative formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.027 Aalborg Kaserner (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.059 for området ved Stuhrs Brygge (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Lokalplan 4-2-122 Boliger og erhverv, den sydvestlige del af Eternitten, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af høringssvar til udkast til Natura 2000-planer 2022-2027
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Regulativ for vintervedligeholdelse
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse vedrørende taksationskendelse angående Binderup Å
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af igangsættelse af etablering af Psykiatriens Hus
Beslutning: Anbefales
17. Orientering om praksisundersøgelse vedr. kommunernes brug af virksomhedspraktik
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2022
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af kontraktudløb vedrørende rammeaftaler for mindre håndværksydelser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Godkendelse af Aalborg Kommunes høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027
Beslutning: Anbefales

Lukket

22. Godkendelse af Forlængelse af Aalborg Kommunes kapitalforvaltningsaftaler
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af udpegning af to kunstfaglige medlemmer til Kunstudvalget og Billedkunstrådet
Beslutning: Anbefales

Åben

24. Orientering om ændret løbetid mv. på kommunale lånegarantier til Aalborg Bygas A/S.
Beslutning: Til orientering
25. Eventuelt
Beslutning: Se referat
26. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
27. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.