Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 2. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Folkeafstemning om forsvarsforbehold den 1. juni 2022
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 4.074 og udkast til lokalplan 4-8-103 Nordjyllands Ressourcepark, Troensevej, Erhverv Øst med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 10.016 Bolig og Erhverv ved Søndergade/Sygehusvej i Nibe (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 3-4-109, Institution, Skydebanevej, Mølholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 2-1-105, Skansekvarteret, Nørresundby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af The Tall Ships Races 2022 - afspærring i midtbyen
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af DM-Ugen 2022, Afspærringer og trafikale forhold
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus, etape P02 - Vestbyen Station
Beslutning: Anbefales
10. Orientering om Tryg Digital By programmet, herunder delanalyse ift. den politiske digitale by
Beslutning: Udsat med bemærkninger

Lukket

11. Godkendelse af køb af ejendom
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af eventuelt køb af ejendom
Beslutning: Anbefales

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.