Økonomiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Økonomiudvalget 28. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Klimahandlingsplan DK2020 - Målsætninger og klimahandlinger
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Regnskab 2021 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning. Regnskab 2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022, drift - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2022.
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022, anlæg - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2022
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af indgåelse af samarbejdsaftaler – Konto for markedsføring af sport
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om bevægelser på kontoen for markedsføring af sport og kontoen for erhvervssamarbejde
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af Selma Lagerløfs Vej
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget 2022
Beslutning: Til orientering

Lukket

11. Orientering om personalejuridisk undersøgelse
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af konstituering som direktør for Klima og Miljø
Beslutning: Godkendt
13. Personalesag
Beslutning: Anbefales

Åben

14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Økonomiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.